ExcelTip: tekst samenvoegen

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Onlangs las je hier op SecretaresseNet hoe je tekst in 1 kolom kunt splitsen naar verschillende kolommen. Andersom kan natuurlijk ook, als je tekst in meerdere kolommen wilt samenvoegen naar 1 kolom. Hiervoor gebruik je de formule Tekst.samenvoegen Met =TEKST.SAMENVOEGEN(A2;B2) voeg je de inhoud van cel A2 en B2 samen. De formule plaats je dus in een lege cel, in dit voorbeeld in cel G2. Wil je dat tussen de twee cellen een spatie toegevoegd wordt? Voeg deze dan in de formule toe tussen aanhalingstekens en met een extra puntkomma. Je krijgt dan dus =TEKST.SAMENVOEGEN(A2;” “;B2). In plaats van spaties kun je de inhoud van de cellen natuurlijk met andere tekst combineren: =TEKST.SAMENVOEGEN(“De heer “;A2;” “;B2;” “;”woont op “;C2;” “;D2;”.”) Andere mogelijkheden =A1&” “&B1 geeft hetzelfde resultaat. Dit kan echter onoverzichtelijk worden bij langere formules. En wanneer je de functienaam gebruik, is het voor iedereen duidelijk wat er gebeurt. Wil je de inhoud van de cellen ergens voor gebruiken en is het lastig dat er nu een formule in de cellen staat? Kopieer dan de gegevens...