Zo bereid je jouw functioneringsgesprek voor

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
In een functioneringsgesprek bespreek je jouw wensen en aandachtspunten. In tegenstelling tot het beoordelingsgesprek, is het een toekomstgerichte dialoog: het gaat zowel over het functioneren van jezelf als jouw leidinggevende. Jullie geven gezamenlijk aan wat jullie van elkaar verwachten. Om het gesprek zorgvuldig te laten verlopen, zorg dan dat je (allebei) voorbereid bent op de volgende onderdelen. Maak van tevoren een agenda en spreek af hoeveel tijd jullie nodig hebben. 1: Zijn de gemaakte afspraken gerealiseerd? Tijdens het vorige functioneringsgesprek heb je samen afspraken gemaakt. Wat zijn de omstandigheden die tot afwijkingen hebben geleid? Maak ook een overzicht van de belangrijkste prestaties die je geleverd hebt. 2: Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren? Bekijk dit vanuit jouw concrete taken, maar ook vanuit je verant­woordelijkheden. Als de uitvoering niet volgens plan verloopt, ga dan samen met je leidinggevende na aan welke competentie(s) je de komende periode gaat werken. Maak hierbij ook de vertaalslag naar wat de voordelen zijn voor de organisatie. 3: Samenwerking Dit betreft zowel de samenwerking met: jouw collega’s – hoe was de samenwerking, hoe staa...