Managementassistent(e) in Woerden (nieuw!)

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen aangesloten in de mbo-sector die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. Op korte termijn zoeken wij een Managementassistent(e) 0.8 fte (32 uur) Het gaat om de vacature van managementassistent voor de afdeling bedrijfstakgroepen (btg) en afdeling Strategie & Onderwijs (S&O). Naast het ondersteunen van de manager van de afdelingen Btg en S&O, coördineert de managementassistent het secretariaat van de beide afdelingen. De opdrachtgever is de manager. De managementassistent faciliteert de werkzaamheden van de manager en de afdelingen, laat deze verlopen, zorgt voor de in- en externe informatievoorziening alsook operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening. De afdeling S&O heeft 13 fte, bestaand uit drie secretaresses en elf adviseurs. De afdeling btg heeft 19 fte, bestaand uit elf secretaresses en twaalf adviseurs. Functi...