Het secretariaat als een ‘pizzapunt’?

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
De tijd van de traditionele piramideorganisatie ligt echt achter ons. De platte, wendbare pizzaorganisatie neemt haar plek in. Diana Russo, keynotespreker op het Management Support Event 2019, creëerde dit nieuwe organisatiemodel met twaalf ingrediënten. “Managementondersteuners kunnen door hun gastvrije instelling, regelkracht en vermogen om partijen met elkaar te  verbinden op veel plekken een zinvol bijdrage leveren aan de veerkracht van een organisatie.” Door de verregaande digitalisering is er al heel veel veranderd in organisaties. Maar de meeste vernieuwingen werden binnen de bestaande structuur geplaatst, nieuwe vormen op oude gewoontes geplakt. Her en der zijn er wel netwerkbedrijven ontstaan en sommige sectoren zetten zelfsturing in. Maar top-downorganisaties met een hiërarchische structuur waren tot voor kort nog steeds de norm. Het einde van de hiërarchische structuur Die piramide heeft echt z’n beste tijd gehad, zegt HR- en organisatievernieuwer Diana Russo – en vele anderen. Diana: “We weten natuurlijk al een tijd: de wereld verandert en organisaties moeten hierin mee. Ons denken over organiseren moet radicaal om. De dingen die we altijd deden, passen niet meer en ...