Wanneer krijg je automatisch een vast contract in 2020?

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
In 2019 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen. Of als je langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij je werkgever hebt gehad. In 2020 veranderen deze regels en duurt het langer voordat je een vast contract krijgt. Tenzij er in de cao andere regels staan. Uitzondering Vanaf 2020 is er in de wet een uitzondering opgenomen: invalkrachten in het basisonderwijs kunnen op tijdelijke basis blijven invallen voor zieke leerkrachten. Opgesomd: automatisch een vast contract krijg je in 2020 als: Je 3 tijdelijke contracten hebt gehad bij dezelfde werkgever; Je 3 tijdelijke contracten hebt gehad voor hetzelfde soort werk bij verschillende werkgevers. Bijvoorbeeld als je eerst als uitzendkracht hebt gewerkt (opvolgend werkgeverschap) De tussenpoos tussen contracten is maximaal 6 maanden. Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan mag er maximaal 3 maanden tussen de contracten zitten. Dit moet overigens wel zijn opgenomen in de cao. De 3 tijdelijke contracten samen 3 jaar hebben geduurd. De tussenpoos mag worden meegetel...