Een goed team maakt goede werkafspraken!

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Als je als team optimaal wilt presteren, dan is het belangrijk om vooraf goede werkafspraken te maken. Tijdens een bespreking of vergadering en maar ook rondom samenwerking in het algemeen. Je zorgt er zo voor dat iedereen het juiste doel voor zich heeft, elkaar respecteert en dat iedereen gehoord wordt. Zo kom je als team veel sneller in de juiste ‘cadans’! Besprekingen met een doel Je wilt eigenlijk altijd het doel van de bespreking vaststellen voordat je een bespreking ingaat. Dit zorgt ervoor dat iedereen ditzelfde doel voor ogen heeft en met de juiste mentaliteit de bespreking of vergadering in gaat. Het doel van werkafspraken is vaak dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en elkaar respecteert. Maar het is handig om dit aan te stippen met je team. Misschien is productiviteit of efficiëntie het hoofddoel van jullie werkafspraken, dat moet iedere collega dan wel weten. Wat doen we samen en wat doe ik zelf? Door het gezamenlijke werk en het individuele werk te scheiden krijg je een goede balans en meer duidelijkheid in het team. Zo kunnen gezamenlijke taken besproken worden tijdens besprekingen en kunnen individuele taken even aangestipt worden en verdeeld worde...