Hoe hoog staat integriteit op de agenda van jouw organisatie?

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Als bestuurssecretaresse hoor je van alles in vergaderingen, werk je met persoonlijke en gevoelige informatie en ben je betrokken bij de politieke agenda van de bestuurder. Integer handelen lijkt niet meer dan normaal, toch? Het blijkt in de praktijk lastiger. Liegen, het plegen van fraude, vriendjespolitiek en het vertonen van ongewenst gedrag… het komt vaker voor dan je denkt binnen bestuurlijke organisaties. De invulling van jouw spagaatrol is soms een flinke uitdaging: hoe combineer je loyaliteit aan je vak, aan de organisatie en aan de bestuurder? Hoe vaak komen integriteitsproblemen voor binnen bestuurlijke organisaties? Nou, vaak! Zo vaak dat er jaarlijks de Politieke Integriteitsindex wordt gepubliceerd in de Volkskrant. Deze PI-index geeft een overzicht welke Nederlandse politieke ambtsdragers in het nieuws zijn geweest. Uiteenlopende kwesties komen aan de orde, zoals ordinair liegen, het plegen van fraude, vriendjespolitiek en het vertonen van ongewenst gedrag. Deze integriteitsschendingen komen voor in alle bestuurlijke lagen: gemeente, provincie en rijksinstituten. In 2018 komt wangedrag in de vrije tijd het meest voor in de PI-index. Zo kwam in het nieuws dat ...