Leestekens kunnen misverstanden voorkomen

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Iedereen die schrijft, loopt waarschijnlijk zo nu en dan tegen taalproblemen aan. En vaak gaat het daarbij om leestekens. Die zijn heel belangrijk; als je ze verkeerd gebruikt, kan dat zelfs tot flinke problemen leiden. Peter van der Horst heeft er een boek over geschreven: de Nieuwe leestekenwijzer Compact. Het is de beknopte versie van Nieuwe leestekenwijzer, die twee jaar geleden verscheen, maar is nog steeds compleet. Misverstanden voorkomen Teksten die qua taal en stijl weinig te wensen overlaten, zijn soms op interpunctiegebied onder de maat. Dat is jammer, want leestekens kunnen een tekst beter leesbaar maken én misverstanden voorkomen. De ‘echte’ leestekens zijn bijvoorbeeld punt, komma, vraag- en uitroepteken, puntkomma, dubbele punt en aanhalingstekens, maar we kunnen er ook allerlei andere tekens onder verstaan die bij het schrijven nuttig of onmisbaar zijn. Denk maar aan bijvoorbeeld de apostrof (zoals in auto’s), het deelteken (kopieën), het koppelteken (netto-opbrengst) en de accenttekens (café, crème, enquête). Moeilijke komma’s Van alle leestekens is de komma beslist het lastigst. Niet zo lang geleden konden we hier en daar lezen over verkeerd geplaatste punten i...