De grootste frustraties van assistants in het vergaderproces

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Het vergaderproces kan binnen de organisatie tot ontzettend veel frustratie leiden, zeker voor assistants. Wat ervaren zij als het meest frustrerend en hoe proberen ze deze frustraties op te lossen? De resultaten Chaotische communicatie wordt door assistants als grootste frustratie ervaren: 39% kiest hiervoor. Deze frustratie wordt gevolgd door een slechte voorbereiding (30%). Ook actiepunten die niet voltooid worden resulteren in ergernis (26%). De verslaglegging tijdens meetings wordt in mindere mate als frustrerend ervaren (5%). Chaotische communicatie De communicatie wordt op twee momenten in het vergaderproces als frustrerend ervaren: in de voorbereiding en tijdens de meeting. In de voorbereiding is het herkenbaar dat de communicatie verspreid is over meerdere kanalen. Dit resulteert in chaos: mailtjes, appjes en externe tools die worden gebruikt ter voorbereiding van de meeting. De assistent raakt het overzicht hierdoor kwijt. Tijdens de meeting is de grootste ergernis dat vergaderingen niet altijd even gestructureerd verlopen: deelnemers houden zich niet aan de agenda, praten over totaal andere onderwerpen, praten door elkaar heen, de voorzitter heeft geen controle en men...