Van PA tot projectmanager: alles wat je moet weten

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Steeds vaker wordt de PA ook gevraagd om deel te nemen aan projecten. Op secretarieel gebied draagt de PA dan zorg voor de organisatie en verslaglegging van de vergaderingen en zorgt hij of zij ervoor dat de genomen acties en besluiten verspreid en opgevolgd worden. De PA kan natuurlijk ook inhoudelijk(er) van betekenis zijn. Denk hierbij dan aan het (op)maken van (management)rapportages en het doen van verbeter voorstellen als er knelpunten worden gesignaleerd gedurende het project. De PA is daarom ook een uitstekende projectmanager! Waarom? Dat leggen we je graag uit in dit artikel. De PA heeft uitstekende planningsvaardigheden PA’s hebben uitstekende planningsvaardigheden en zijn gewend aan veranderende eisen en prioriteiten. Ze beheren niet alleen hun eigen werklast, maar ook die van de managers die ze ondersteunen. Bij die planningsvaardigheden draait alles om georganiseerd zijn en de PA is waarschijnlijk de meest georganiseerde persoon in de organisatie. En laat projectmanagement nou alles te maken hebben met goed organiseren en plannen. De PA behoudt overzicht en kent de juiste mensen Op welk niveau de PA ook ondersteuning biedt, zij kennen de prioriteiten, eisen e...