Verzekeringen die je als werkgever af wilt sluiten

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Alhoewel veel bedrijven niet zónder personeel kunnen, loop je als werkgever mét personeel ook een aantal financiële risico’s. Werknemers kunnen immers al dan niet langdurig ziek worden, arbeidsongeschikt raken, een ongeval krijgen op het werk of in het ergste geval overlijden. Het is dan ook verstandig om dergelijke financiële risico’s af te dekken door (werkgevers)verzekeringen af te sluiten. In dit artikel lees je welke verzekeringen raadzaam zijn om af te sluiten. 1.Verzuimverzekering Een langdurig zieke of zelfs arbeidsongeschikte werknemer kan je bedrijf veel geld kosten. De wettelijke loondoorbetalingstermijn is immers 104 weken. Met name kleine(re) bedrijven kunnen de financiële gevolgen hiervan doorgaans niet zelf incasseren. Met een verzuimverzekering loopt je bedrijf geen financieel risico meer door ziek personeel. Het dekt vanzelfsprekend de loondoorbetaling, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de werkgeverslasten mee te verzekeren. Tevens bieden de meeste verzuimverzekeraars hulp bij het voorkomen van verzuim en de re-integratie van tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers. 2. Ongevallenverzekering Een collectieve ongevallenverzekering biedt financiële compen...