Zo schrijf je een komische speech

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Niets is zo lastig als op commando grappen bedenken. In deze bijdrage wil ik graag een voorproefje geven van mijn boek ‘Zo word je grappig’ waarin ik laat zien hoe je een komische speech kunt schrijven. Het negenstappenplan De centrale gedachte achter het stappenplan luidt als volgt: humor gaat altijd om het grappig verwoorden van originele inzichten (‘premissen’) over een bepaald onderwerp, vanuit een bepaalde emotie. Het plan bevat negen stappen. In stap 1 bepaal je het onderwerp, waarna je in stap 2 er over gaat brainstormen. In stap 3 benoem je je attitude tegenover het onderwerp en in stap 4 formuleer je de originele inzichten erover, de premissen dus. Daarbij put je uit de brainstorm-opbrengst. Deze premissen zijn bewust nog niet grappig. In stap 5 bedenk je vervolgens per premisse de eigenlijke grappen (‘pay offs’). Daarbij maak je gebruik van de humorsoorten en bijbehorende mentale houdingen, terwijl je in je hoofd de items uit de (overige) brainstorm-opbrengst afloopt. Vroeg of laat stuit je dan op iets komisch. In stap 6 ga je na of je met humortechnieken – denk aan zaken als overdrijven, omdraaien en vergelijken – nog meer uit de grappen kunt halen. In st...