10 principes voor samen werken op afstand

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Steeds meer organisaties kiezen voor hybride werken. Om hybride te werken is het allereerst belangrijk dat er optimaal digitaal wordt samengewerkt. Uit onderzoek van CBS blijkt dat we digitaal vaardig zijn als het gaat over het zoeken van informatie en gebruik van de sociale media. Maar heb je het over het gebruik van kantoorapplicaties, dan scoren we veel lager. De mogelijkheden worden vaak onvoldoende benut, of we zijn op een ‘oude manier’ blijven werken met nieuwe tools. Om de omslag te maken naar hybride werken, is het noodzakelijk dat we echt digitaal gaan denken en werken. In ons recente boek ‘Samen werken op afstand’ noemen we 10 principes die hierin essentieel zijn. 5 van de 10 principes lichten we hieronder er alvast voor je uit: #1 Werk transparant samen Wat ons betreft start dit met het openzetten van de agenda’s, zodat je kunt zien wie waar mee bezig is én waar. Vertrouwelijke afspraken kun je indien nodig afschermen, zo ziet iedereen tenminste dát je bezet bent. Een eenvoudige volgende stap in transparant werken is bijvoorbeeld met directe collega’s of je duo-collega samenwerken in een gedeeld notitieblok (zoals in OneNote) en een gedeelde actielijst (zoals in Plann...