Hoe bouw je verlof en bovenwettelijk verlof op?

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Er is nog weleens verwarring over het aantal vrije dagen dat je per jaar hebt. Waar heb je wettelijk gezien recht op? Wat is bovenwettelijk verlof? En hoe bouw je verlof op? We leggen het je uit in dit blog. Wettelijk verlofrecht Kort gezegd komt het er op neer dat je wettelijk gezien recht hebt op vier maal het aantal uren dat je per week werkt. Dus wanneer je 40 uur per week werkt heb je recht op 200 uur verlof. Ofwel 4 weken. Werk je parttime, bijvoorbeeld 28 uur per week. Dan is de som dus vier maal 28 uur. In dit geval 112 uur verlof op jaarbasis. Dit is wettelijk geregeld. Een werkgever kan hier dus niet van afwijken. Bovenwettelijk verlof De meeste werkgevers bieden meer verlof dan alleen het wettelijk verlofrecht van maximaal 4 weken per jaar. We noemen dat bovenwettelijk verlof. Gemiddeld genomen heeft de Nederlandse werknemer namelijk 26,5 verlofdagen per jaar. Dus bovenop het wettelijk verlof hebben de meeste werknemers in Nederland ook nog 5 à 6 dagen bovenwettelijk verlof. Hoe bouw je verlof op? Je verlofrechten bouw je op in de tijd. Dat wil zeggen dat verlofuren worden berekend over de uren die je werkt tussen 1 januari en 31 december van ieder kalenderjaar. Stel...