Schrijven is schrappen

Welkom bij PAsearch - bureau voor werken in management support.
Neem een kijkje op onze website!
Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over de paradox. Niet letterlijk Schrijven is schrappen. Dit is goed beschouwd een nogal rare bewering, want als je schrapt wat je schrijft, houd je geen tekst over. Maar het is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het gaat erom dat je overbodige zaken schrapt en zo overhoudt waar het om gaat. De bekende Vlaamse auteur, tevens reclameman, Willem Elsschot bedacht de schrijfmethode ‘schrijven is schrappen’. Met die Elsschotproef schrap je alle onnodige woorden uit een tekst, zonder dat de essentie van de inhoud verloren gaat. Een bekend voorbeeld is De kunst van het schrijven is steeds zoveel te schrappen dat duidelijk wordt wat bedoeld is. Dus: schrijven is schrappen. Zo wordt een tekst vaak een stuk leesbaarder. De wijsheid ‘schrijven is schrappen’ wordt weleens toegeschreven aan cabareti...