NEN 4400-1 certificering

Alle deta- en uitzendmedewerkers van PAsearch worden verloond via ABU-lid About Payrolling & Services in Weesp.

About is gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm. Deze norm is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor het inlenen van tijdelijk personeel.

De norm, opgesteld door de uitzendbranche in samenwerking met het bedrijfsleven en vakorganisaties, stelt zeer hoge eisen aan de personeels- en loonadministratie van uitzendorganisaties.

De administratie en bedrijfsvoering van About voldoet aan alle beoordelingscriteria die in het landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen zijn opgenomen.

About is bovendien lid van uitzendkoepel ABU.

Voor jou als opdrachtgever betekent dit onder meer dat alle belastingen en sociale premies tijdig en volledig worden afgedragen. Het biedt je de garantie dat je met een bonafide uitzendbureau zakendoet.